Prva RELOF2 konferencija u Sremskoj Mitrovici

Prva regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“ održana je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Na konferenciji je predstavljen Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava na lokalnom nivou, koji je Projekat RELOF2 razvio u saradnji saradnji sa Centralnom jedinicom za harmonizaciju Ministarstva finansija.

Uz Vodič je kreiran i alat u vidu poluautomatizovane Excel tabele za izradu dokumentacione osnove sistema koji u velikoj meri automatizuje proces i olakšava rad na uspostavljanju samog sistema.

Cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole.

Izvor i foto: rtv.rs