Prva RELOF2 konferencija u Sremskoj Mitrovici

Prva regionalna konferencija „Kako uspostaviti sistem finansijskog upravljanja i kontrole kod indirektnih budžetskih korisnika na lokalu“ održana je u Gradskoj kući u Sremskoj Mitrovici. Cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole. Na konferenciji je predstavljen Praktičan vodič sa alatom za uspostavljanje sistema finansijskog […]