Inđija: Konkurs za studentske stipendije

Opština Inđija raspisala je konkurs za stipendije namenjen studentima koji imaju prosek najmanje 8,50, imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija i da tokom studija nisu obnavljali godinu.

Stipendija iznosi 18 hiljada dinara mesečno i spada u najveće u Srbiji. Rok za prijavu na konkurs je 21. april.

Tekst konkursa:

Na osnovu člana 5. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni list opština Srema“, broj 24/07, 40/08, 33/09, 42/09 i „Službeni list opštine Inđija“,br.2/2014 i 18/2015) i Rešenja Predsednika opštine Inđija broj: 67-1/2022-II od 29. marta 2022. godine,

Komisija za dodelu stipendija, na sednici održanoj dana 06. aprila 2022. godine, donela je ODLUKU O RASPISIVANjU KONKURSA ZA DODELU STIPENDIJA  STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu stipendija  studentima za školsku 2021/2022. godinu.

II

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina.

U školskoj 2021/2022. godini, stipendiraće se 100 (sto) studenata pod sledećim uslovima:

  • da su upisali jednu od godina akademskih studija prvog stepena, master akademske studije, kao i studije kod kojih je akademski studijski program organizovan integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija i to od druge do šeste godine studija,
  • da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50,
  • da tokom studija nisu obnavljali ni jednu godinu,
  • da imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija najmanje tri godine.

III

Visina stipendije iznosi 18.000,00 dinara (osamnaesthiljadadinara) na mesečnom nivou i isplaćuje se za 10 (deset) meseci u toku kalendarske godine.

IV

Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 07. aprila 2022. godine do 21. aprila2022. godine.

V

Za sprovođenje ove Odluke i vršenje administrativnih poslova za potrebe Komisije određuje se Odeljenje za društvene delatnosti.

SKUPŠTINA OPŠTINE INĐINA KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA
– ODLUKA O RASPISIVANjU

– PRIJAVA

Izvor: Vojvodina uživo

Foto: pazovaiindjijavesti.rs