Uređenje najpopularnijeg rumskog izletišta Borkovac

U planu je uređenje najpopularnijeg rumskog izletišta Borkovac, pošumljavanje i uređenje prostora oko starog bazena, kao i sređivanje šetališta, postavljanje mobilijara. Na kraju biće uređeno i jezero. Osim lokalnih samouprava u Rumi i Irigu, ovaj projekat podržaće, kako je navedeno i Ministarstvo zaštite životne sredine.

Veštačko jezero Borkovac je udaljeno od centra Rume oko dva kilometra. Nastalo je 1972. godine pregrađivanjem potoka Borkovac. Kako jezero, tako i okolni prostor, oaza zelenila primaljivi su za turiste, sportiste rekreativce, građane koji, kažu rado prošetaju tim krajem I smatraju da je najavljeno uređenje dobra ideja.
I vlasnici i zakupci objekata na Borkovcu pozdravljaju ideju uređenja jezera i okoline, jer će se tako, smatraju stvoriti uslovi da se bolje iskoriste postojeći potencijali I kapaciteti

Od pre nekoliko godina na toj lokaciji postoji i olimpijski bazen sa pratećim sadržajem koji u letnjim mesecima poseti veliki broj gostiju iz raznih krajeva. Borkovac je svakako jedna od turističkih destinacija Rume, kažu u lokalnoj turističkoj organizaciji.

U Opštini Irig koja će učestovati u projektu uređenja Borkovca ističu sve prednosti planiranog posla. Turistički potencijal Iriga je ogroman, a ovaj projekat ide u prilog tome, kažu u toj opštini.

Prema informacijama koje su do sada dostupne planirano je pošumljavanje izletišta, postavljanje novog mobilijara, uređenje samog jezera, plaže, šetališta… Posao će se odvijati fazno, a rokovi za sada nisu poznati.

Izvor i foto: rtv.rs