Programska celina „Zastave budućnosti“

Programska celina „Zastave budućnosti” bavi se umetničkim promišljanjem dece i mladih na temu aktuelnih društvenih pitanja i podsticanjem njihovog kritičkog izražavanja, odvija se kroz poigravanje sa ustaljenim umetničkim izrazima, kroz nove forme i žanrove ili kroz preoblikovanje klasičnih žanrova. Odabirom programa, pozivaju se nove generacije da ožive Veliki Liman, kao mesto susreta bogatog industrijskog nasleđa […]