Olakšana registracija poljoprivrednih mašina

Registracija poljoprivrednih mašina i traktora ukoliko ista nemaju potrebnu dokumentaciju, izgubljena je ili ne postoji biće olakšana vlasnicima. Potrebno je da imaju izjavu dva svedoka o tome da je vozilo u vlasnišvu imenovanog lica, mehanizacija starija od 10 godina uz dokaz o prijavljenom poljoprivrenom gazdinstvu. Čest slučaj je da vlasnici poljoprvidne mehanizacije za istu nemaju […]