Sedmodnevni izveštaj o stanju kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula

Monitoring kvaliteta vazduha u opštini vrši se u skladu sa Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji opštine Kula u 2021 i 2022. godini na koji je opština Kula dobila saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. Rezultati merenja koja vrši Zavod za javno zdravlje iz Sombora pokazuju da su koncentracije suspendovanih čestica PM 10 u periodu od […]