Pčelarima subvencije, 800 dinara po košnici

I ove godine, počev od 15. aprila, pčelari u Srbiji mogu da konkurišu za subvenciju države, koja iznosi 800 dinara po košnici. Pravo na podsticaj za najmanje 20, a najviše 1.000 košnica, može da ostvari pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju […]