Ruma: Energetska sanacija porodičnih kuća i stanova

Opština Ruma i Ministarstvo rudarstva i energetike zajedno će realizovati projekat energetske sanacije porodičnih kuća i stanova.

Opština Ruma je za ovaj projekat izdvojila 15 miliona dinara, a Ministarstvo rudarstva i energetike je za ovu namenu iz budžeta Republike Srbije izdvojilo sredstva takođe u iznosu od 15 miliona dinara.

Raspisivanje konkursa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova se očekuje posle uskršnjih praznika, a cilj je povećanje energetske efikasnosti, poboljšanje kvaliteta vazduha i očuvanje i zaštita životne sredine, odnosno smanjenje štetnih emisija i produkata sagorevanja, nastalih upotrebom neadekvatnih ložišta u individualnim domaćinstvima.

Tim povodom Opština Ruma je pokrenula prve proceduralne radnje koje prethode samom konkursu, pa je tako na sednici Opštinskog veća održanoj dana 13.04.2022. godine doneto Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije.

Preuzmite Rešenje

Od ukupnog iznosa od 30 miliona dinara, 27 je namenjeno za meru zamene stolarije i kotlova, dok je 3 miliona dinara obezbeđeno za subvenciju solarnih panela.

Upravo zbog takve raspodele sredstava danas su na sednici Veća doneta i dva Pravilnika u skladu sa kojima će se projekat realizovati.

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije zamena stolarije i kotlova

Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije solarni paneli

Izvor i foto: ruma.rs