Potpisani kolektivni ugovori sa 11 gradskih ustanova Kikinde

Kolektivnim ugovorima, koji su danas potpisani u Gradskoj kući između Nikole Lukača, gradonačelnika Kikinde i 11 gradskih ustanova, uređena su prava zaposlenih u ustanovama čiji je osnivač Grad Kikinda. Kako je rekao gradonačelnik, potpisivanje novih kolektivnih ugovora za sve indirektne i direktne budžetske korisnike, predstavlja lep povod okupljanja:

„Vodili smo računa o svakom zaposlenom, o svakoj instituciji. Razgovori nisu bili laki, trajali su mesecima, ali smo razgovarali otvoreno. Zajednički smo došli do najboljeg mogućeg rešenja za svakog zaposlenog. Kolektivni ugovor je bolji nego što je bio u prethodnom periodu. Poštujući granske kolektivne ugovore, zakon i prethodne ugovore, smatram da će zaposleni biti zadovoljniji nego što su bili. Smatram da smo u ovom momentu, kao Gradska uprava, došli do najboljeg mogućeg rešenja u zajedničkom dogovoru sa predstavnicima sindikata. Mogu da vam čestitam i da se nadam još boljoj saradnji.“

Sindikati su se borili za što bolju poziciju zaposlenih, dok je Grad sagledavao ekonomsku stabilnost kao garant da se ne ugroze druge investicije. Ilija Drljić, predsednik kikindskog ogranka Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da je najveći pomak u novom kolektivnom ugovoru taj što je urađena promena granskog kolektivnog ugovora, koji je ugrađen u novi kolektivni ugovor:

„Dosta toga smo uspeli da popravimo, između ostalog da sačuvamo stečena prava, a onda da ugradimo neka nova. Posebna pažnja je usmerena ka deci, kao na primer pravo na desetodnevno odustvo pri postupku vantelesne oplodnje, koje prati i solidarno davanje od tri bruto prosečne zarade u republici Srbiji, kao i pet radnih dana za roditelje da rešavaju zdravstvena i socijalna pitanja za decu starosti do 12 godina. Takođe, uvedeno je 100% plaćeno bolovanje za obolele od malignih bolesti i od kovida, što je potpuno novo pravo. Takođe, velika novost su Jubilarne nagrade, nakon 40 godina staža.“

Izvor i foto: Vojvodina uživo